Zagospodarowanie terenu
Projekt 2D - Standard
Proces projektowy zaczyna się od wizyta projektanta u inwestora, podczas której omawiane są szczegóły związane z przyszłą inwestycją. W czasie wizyty projektant wykonuje inwentaryzację posesji na podstawie której zostanie sporządzony projekt aranżacji działki. Po ustaleniu zakresu opracowania projektant w formie graficznej przedstawia dwie do trzech wstępnych koncepcji (rzut w poziomie) dotyczących głównie kształtów oraz całego układu funkcjonalno-komunikacyjnego.
Wstępne koncepcje architektoniczne


Na podstawie wybranej przez Inwestora koncepcji architektonicznej sporządzany jest docelowy projekt architektoniczny.
Projekt docelowy


W skład kompletnej aranżacji architektonicznej działki wchodzą koncepcje kolorystyczne, rzut z wymiarami oraz zestawienie materiałowe.