You are here: Home > Finanse i Rachunkowość > Umorzenie zaległości podatkowej

Umorzenie zaległości podatkowej

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy spłacenie przez nas podatku dochodowego za poprzedni rok pociągałoby zbyt wielkie dla nas koszty, urząd skarbowy może wydać na naszą prośbę decyzję o umorzeniu takowego podatku. Trzeba jednak nasza trudną sytuacje finansową dobrze uzasadnić, ponadto trzeba podać jakieś informacje, które dałyby podstawy do sądzenia, że nasze zapłacenie podatku wiązałoby się z ucierpieniem tak zwanego dobra publicznego w jakiś sposób. Czyli na przykład jeśli prowadzimy prywatny szpital, w którym brakuje pieniędzy na bieżącą działalność, możemy starać się o umorzenie konieczności zapłacenia podatku za rok poprzedni jeśli zapłacenie go będzie skutkowało pogorszeniem stanu pacjentów znajdujących się na tę chwilę w szpitalu. Wszystko jednak trzeba dobrze udokumentować. Pismo z prośbą o umorzenie długu wobec urzędu skarbowego należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym dla swojej działalności gospodarczej. Należy w takim wniosku zawrzeć swoje dane, numer NIP oraz dobre uzasadnienie.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.