Praca w Facebooku – prawda czy wyzwanie?

Brzmi jak marzenie? Być może, ale niekoniecznie musi nim być. Mimo to wiadomość, że Facebook otwiera swoje regionalne biuro właśnie w Warszawie zelektryzowała Polaków. Nic dziwnego, od kilku lat Facebook bądź wygrywa, bądź zajmuje czołowe miejsca w rankingach najlepszych pracodawców na świecie.

W polskiej sieci znaleźć można już pierwsze ogłoszenia dotyczące pracy w biurze w Warszawie. Zła wiadomość jest taka, że Facebook obecnie poszukuje raczej pracowników wyższego szczebla – związanych natomiast z regionem Europy Środkowej oraz Wschodniej.

Jakimi kompetencjami trzeba się wykazać, aby Facebook chciał nas zatrudnić? Pożądane są osoby z doświadczeniem; w zależności od konkretnego stanowiska kluczem mogą być lata wprawy w marketingu, sprzedaży, kontaktach menadżerskich. Liczą się umiejętności przywódcze, kreatywne myślenie, osobiste sieci kontaktów. Facebook chętnie zatrudnia osoby, które mają doświadczenie w administracji rządowej lub takie, które otarły się o politykę. Stanowi to niemal gwarant umiejętności oratorskich oraz umiejętność odnalezienia się w świecie lokalnych uwarunkowań. Nie bez znaczenia jest także orientacja w prawnych regulacjach, tak różnych w każdym z krajów.

Facebook to jednak nie tylko sielanka. Choć ogromnymi zaletami są stosunkowo dobre zarobki oraz ciekawe bonusy socjalne, nie można zapominać, że to w dalszym ciągu praca dla korporacji. Pracownicy, w anonimowych ankietach na temat pracodawców, wskazują, że minusem jest duża ilość pracy oraz trudność zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Problem często stanowi nawał nudnej, podstawowej pracy, a także konieczność wypracowania odpowiednich norm sprzedażowych – jak to w korporacji. Często presja i kontrola są na tyle silne, że powodują u pracowników stres. Nic dziwnego, to już duża i dobrze funkcjonująca firma. Z drugiej strony, jak każda firma rozwijająca się Facebook miewa problemy proceduralne i wewnętrzne.

Czy warto aplikować do pracy w Facebooku? Jeśli lubisz tego typu zadania, zdecydowanie tak. Truizmem jest stwierdzenie, że jeśli kocha się swoją pracę, problemem nie jest wieczne zaangażowanie w nią i niemożność zapewnienia równowagi między pracą a życiem pozapracowym.

Pamiętać jednak należy, że będąc zatrudnionym w przedsiębiorstwie takim jak Facebook wyróżniać się należy konkretnymi kompetencjami charakterologicznymi. Trzeba być przedsiębiorczym, aktywnym, a nawet agresywnym… To nie miejsce, w którym można uczyć się od podstaw. Pracować trzeba szybko, wydajnie i umieć podejmować ryzyko.

Dodaj komentarz