Plany rozwojowe PKP Cargo

PKP Cargo jest największą spółką spod znaku Grupy PKP. Jeśli spojrzeć na jej roczne osiągnięcia, należy w ogóle uznać ją za czołowe polskie przedsiębiorstwo transportowe, uwzględniając zarówno roczne przewozy, jak i liczbę zatrudnionych pracowników. W Unii Europejskiej zajmuje zresztą drugie miejsce. Mimo napierającej konkurencji ze strony przedsiębiorstw transportowych prywatnych, także tych kolejowych, nie zanosi się na to, aby PKP Cargo utraciło swoją pozycję wśród przewoźników.

PKP Cargo, jak każde inne przedsiębiorstwo transportowe, uwzględniać musi zmiany, jakie zachodzą na rynku transportowo-spedycyjnym w ostatnim czasie, nie tylko w Europie, ale i w Polsce, która przecież oderwana od uwarunkowań ogólnokontynentalnych nie jest. Także nad Wisłą istnieje dzisiaj konieczność zapewnienia unowocześnionej infrastruktury, na co PKP Cargo odpowiada, przekształcając się w operatora logistycznego. Dostępna na stronach internetowych spółki strategia uwzględnia wdrożenie nowoczesnej infrastruktury, pozwalającej lepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku.

Polityka transportowa Unii Europejskiej zmierza do tego, aby transport kolejowy, samochodowy, lotniczy, a w końcu i ten realizowany drogą morską i śródlądową, przestał być kilkoma niezależnymi od siebie gałęziami transportu, ale stał się spójną, wzajemnie uzupełniającą całością. Punktami, w których mają zbiegać się te różne drogi, mają być kompleksowe i specjalistyczne terminale przeładunkowe oraz centra logistyczne. PKP Cargo uwzględnia tego typu sugestie w swoich planach i zamierza powołać do życia takie właśnie obiekty.

W swoim założeniu nowoczesne centra logistyczne powinny zapewniać kompleksową obsługę, zarówno transportu, jak i osób zaangażowanych w cały ten proces. Oferować będą zatem zarówno usługi zasadnicze, związane z przeładunkiem oraz tankowaniem, ale także pomoc w składowaniu, w usługach celnych, dokumentacyjnych, informacyjnych, a nawet weterynaryjnych czy sanitarnych. Znajdzie się tutaj miejsce na funkcjonalności okołobiznesowe, hotelowe, gastronomiczne. To dobra wiadomość dla firm zainteresowanych outsorcingiem w tych dziedzinach.

PKP Cargo wytypowało sześć miejsc, które idealnie pasowałyby do biznesowego planu obudowanego wokół idei centrów logistycznych. Znajdują się one w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu, a także przy przejściach granicznych w Małaszewiczach oraz Medyce. W niektórych budowa została już zakończona. O lokalizacji decyduje przede wszystkich możliwość stworzenia warunków dla przewozu intermodalnego, który to przewóz w Europie rozwija się najbardziej dynamicznie ze wszystkich gałęzi. Odpowiednia lokalizacja miejsc przeładunkowych jest jednak kwestią kluczową.

Małaszewicze to największe obecnie miejsce przeładunkowe na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Stykają się tu linie kolejowe, co wzmacnia jego rolę. Dzięki istniejącemu już terminalowi przeładunkowemu prowadzone są tu obecnie kompleksowe usługi. Obiekt wymaga jedynie rozbudowy i wykorzystania możliwości, jakie daje usytuowanie w międzynarodowym kolejowym korytarzu transportowym Paryż – Moskwa, a także sąsiedztwo autostrady A2. Wiele korzyści może zapewnić również sąsiedztwo Wolnego Obszaru Celnego.

Rozbudowy wymaga także terminal intermodalny znajdujący się na warszawskiej Pradze, podobnie jak terminal Gliwice-Sośnica. Zwłaszcza ten drugi teren jest atrakcyjny, ze względu na silne uprzemysłowienie okolicy oraz możliwość powiązania z istniejącymi już szlakami komunikacyjnymi.

Dobrym skomunikowaniem wyróżnia się także lokalizacja na stacji Poznań-Kobylnica. Docelowo jednak PKP Cargo planuje budowę nowego terminala na poznańskim Franowie. Poznań ze względu na swoje centralne ulokowanie na mapie Polski, dobrą komunikację kolejową, w obszarze korytarza transportowego, oraz sąsiedztwo autostrady A2 stanowi dla przedsiębiorstwa lokalizację kluczową.

Modernizacji jedynie wymagają terminal intermodalny w Mławie oraz punkt przeładunku w Żurawicy. Od ośmiu lat przy granicy polsko-niemieckiej w Rzepinie istnieje punkt przeładunkowy, na bazie którego w najbliższym czasie PKP Cargo uruchomi terminal kontenerowy z pakietem usług kompleksowych. Obiekt ma dysponować placem składowo-manewrowym oraz dwoma torami.

Nowe inwestycje to z kolei te pod Toruniem i w Koninie. Lokalizacja w kujawsko-pomorskim uwzględnia budowę torów manewrowych wraz z pełną infrastrukturą, w Wielkopolsce zaś wykorzystana zostanie lokalizacja w sąsiedztwie zarówno trasy kolejkowej, jak i autostrady A2.

Działania takie będą stanowiły również znakomitą odpowiedź dla biznesu. Klienci firmowi doceniają taką formę transportu, co z jednej strony jest wynikiem zwiększającej się liczby ładunków szczególnej troski i wymagających specjalnych warunków, jakie dać może tylko kontener.

Wszystko to ma na celu takie wzmocnienie pozycji PKP Cargo, by już za 3-4 lata było to przedsiębiorstwo o zasięgu międzynarodowym. Terminale przebudowane oraz zaplanowane do budowy mają w opinii kierownictwa sprawić, że wymiana handlowa z partnerami Polski zostanie zwiększona, a praca przewozowa będzie efektywniejsza.

Dodaj komentarz