Kultura organizacyjna – Schenker Logistics

Schenker nie jest może najpopularniejszą firmą kurierską w Polsce, niewątpliwie jednak należy docenić jej kulturę organizacyjną oraz skalę przedsięwzięcia. Stanowi pracodawcę dla niemal stu tysięcy ludzi, a roczne przychody grupy liczy się w kilkunastu miliardach euro.

Schenker to przedsiębiorstwo logistyczne wywodzące się z Niemiec, obecnie jednak mające zasięg globalny. Działa na swoich rynkach bardzo prężnie, a w swoim codziennym funkcjonowaniu wykorzystuje transport lądowy, morski oraz drogę lotniczą. W Polsce ich roczny obrót to kilka milionów przesyłek oraz niemal miliard złotych obrotu rocznie.

Pod światową marką Schenker działają dwie dywizje: Logistics oraz Rail. Ta pierwsza zajmuje się dostarczaniem partnerom i kontrahentom zintegrowanych rozwiązań logistycznych, Schenker Rail natomiast to spółka, której domeną jest transport kolejowy. Ponadto spółka posiada w Polsce jeszcze dwa przedsiębiorstwa: kolejową Arrivę Polska oraz DB International.

DB Schenker Logistics zajmuje się przede wszystkim organizacją oraz zarządzeniem globalnymi łańcuchami dostaw. Domeną przedsiębiorstwa są wszystkie gałęzie transportu: lądowy, lotniczy, morski, a także magazynowanie towarów. DB Schenker Rail Polska to z kolei spółka, która zajmuje się realizacją przewozów towarowych całopociągowych oraz intermodalnych oraz obsługą bocznic kolejowych. Z kolei wspomniane wyżej DB International to firma o nieco innym charakterze. W zakresie jej działań mieszczą się usługi inżynieryjne, konsultingowe oraz doradztwo systemowe mieszczące się w branży transportowej.

To wyjaśnia też, dlaczego Schenker nie trafił pod strzechy i, choć jest jedną z najmocniej dominujących światowych firm logistycznych, rzadko bywa wymieniany jako marka pierwszego skojarzenia. Usługi proponowane przez Schenkera to oferta dedykowana przede wszystkim firmom i polega na zarządzaniu łańcuchem dostaw, eksportem oraz importem. Każda lokalna sieć logistyczna jest ściśle skoordynowana z siecią globalną, co ma znaczenie w przypadku kontrahentów aspirujących do grona międzynarodowych. Sieć Polska jest mocno rozbudowana, zarówno jeśli chodzi o terminale przeładunkowe, jak i magazyny lotnicze i biuro frachtu. Sprawne działanie sieci powoduje, że proces dostarczania towarów jest wyjątkowo sprawny.

Co ciekawe, Schenker jedną z niewielu firm, dla których stosowanie reguły społecznej odpowiedzialności biznesu jest ściśle skorelowane ze strategią marketingową firmy. Sponsoring w wykonaniu Schenkera polega na obsłudze logistycznej wydarzeń takich jak targi i wystawy, maratony oraz wyścigi kolarskie, a także popularna akcja Szlachetna Paczka. Prócz przygotowywania paczek przez pracowników przedsiębiorstwa, firma zapewnia wsparcie logistyczne w transporcie zakupionych już towarów i upominków. Kilkanaście lat trwa już współpraca firmy z Bankami Żywności. Opiera się ona również na transporcie żywności, która jest przeznaczona dla najuboższych. Schenker z zasady nie angażuje się w sponsoring stricte finansowy, podejmowane przez firmę działania są natomiast skorelowane z wizerunkiem firmy.

Dodaj komentarz