You are here: Home > Koszty w Firmie > Incydentalna podróż służbowa

Incydentalna podróż służbowa

O tym, jakie koszty druku a drukarki można wpisać sobie do książki przychodów i rozchodów jako koszty uzyskiwania przychodów decyduje ustawa o podatku dochodowym. Ustawa ta nie zawiera wykazu wydatków, które mają stanowić koszt uzyskania przychodu, ale określa ogólnie, że mają to być wszelkie koszta, które przedsiębiorca ponosi aby zyskać dochód albo żeby zachować w posiadaniu swoje aktywa lub też aby podtrzymać dochód. Dlatego istnieje szerokie pole do interpretacji zarówno ze strony podatnika jak i ze strony urzędników państwowych. Oczywiście wszelkie koszty druku a drukarki muszą być ściśle powiązane z przeznaczeniem ich w określonym celu. Czyli nie ma czegoś takiego jak wpisywanie sobie do kosztów prowadzenia działalności rachunków za prąd w pomieszczeniu, które jednocześnie jest naszym budynkiem mieszkalnym i które opłacalibyśmy bez względu na to czy prowadzilibyśmy firmę czy nie. Czyli jeśli na przykład zaliczamy sobie do kosztów uzyskiwania przychodów bilety na autobusy to musimy wykazać, że faktycznie jechaliśmy do pracy, co powinno zostać poświadczone odpowiednią kartą, w której podpisujemy się przy przychodzeniu do miejsca pracy.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.