Fort czy Dom?

Dom Development dokonał zakupu terenów przy Forcie Mokotów i już niebawem rozpocznie swoją inwestycję na tym terenie.

Fort Mokotów to budowla powstała w latach 80. XIX wieku. na terenie ówczesnej wsi Mokotów. Był to typowy ceglany twór, otoczony suchą fosą, zbudowany na planie pięcioboku. Pod koniec XIX wieku fort został przeznaczony na cele magazynowe, a kilka lat później zatwierdzono likwidację twierdzy, w związku z czym część umocnień została zburzona. Pozostawiono jedynie budynki schronów i koszarów. W okresie międzywojennym mieściła się tu siedziba Polskiego radia, zaś od lat 90. znajdowały się w Forcie Zakłady Radiowe i Telewizyjne ZARAT.

Historię Fortu widać jak na dłoni. Łatwo wśród zabudowań rozpoznać budynki, które dawniej pełniły role koszarów i budynków o charakterze czysto obronnym. Zmieniająca się polska rzeczywistość sprawiła jednak, że niedopuszczalnym wydawało się marnowanie znakomitej lokalizacji obiektu w centrum Warszawy, w ścisłej zabudowie miejskiej, w sąsiedztwie ulicy Racławickiej.

Teren nie jest zaniedbany, ponieważ od dawna wykorzystywany jest na przedsięwzięcia związane z rynkiem usług. Fort otoczony został ścisłą zabudową mieszkalną, a na jego terenie znajdują się studia filmowe, dźwiękowe, zakłady fotograficzne, firmy marketingowe, reklamowe i pracownie architektoniczne.

Dom Development zakupił 100% udziałów w spółce Fort Mokotów Inwestycje. Wartość transakcji, o jaką pokusił się deweloper to 133,5 miliona złotych. Transakcja jest potwierdzeniem tego, co dzieje się na rynku nieruchomości: wysokiej dynamiki kupna gruntów przeznaczonych na inwestycje mieszkaniowe, jaka towarzyszyła nam cały rok 2016.

Łącznie Dom Development kupił niemal 9,5 hektara gruntów i większość działki przeznaczyć zamierza na zabudowę mieszkaniową. Plany zakładają, że powstanie tutaj około 700-800 mieszkań o wysokim standardzie. Deweloper jednocześnie przyznaje, że planuje rozejrzeć się za ewentualnym inwestorem, który na terenach Fortu Mokotów mógłby wybudować ekskluzywny hotel. W tym przypadku mówimy o przeznaczeniu na tę inwestycję około 2 tysięcy metrów kwadratowych. W części komercyjnej Dom Development rozważa różne możliwości, także częściową sprzedaż gruntów.

Nie jest to jedyna duża inwestycja tego dewelopera na terenie Warszawy. Dom Development zawarł z firmą Unibep umowę na budowę dużej inwestycji mieszkaniowej, opiewającej na kwotę ponad 110 milionów złotych netto. W ramach podpisanej umowy deweloper wybuduje prawie 500 mieszkań oraz kilkanaście lokali usługowych, a pierwsze prace mają ruszyć już w pierwszym kwartale 2017 roku. Cała inwestycja ma zostać zakończona na początku 2019 roku.

Dom Development zamierza również rozbudować osiedle Marina Mokotów. Na ten moment zajmuje ono 22 hektary. Spółka Dom Development odkupiła od spółki Qualia ponad 9 hektarów przyległego do osiedla terenu i zamierza powiększyć zabudowę mieszkalną o propozycję dla tzw. klientów wymagających, poszukujących szczególnie wysokiego standardu.

Cała inwestycja ma znamiona kury znoszącej złotej jajka, zwłaszcza, że mieszkania wykonane na tym terenie w pierwszym etapie prac, sprzedały się jak świeże bułeczki, choć sam projekt krytykowany był za otoczenie działki kilometrami płotów nie do przejścia. Tym bardziej cieszy fakt, że Dom Development, planując drugi etap działań, całkowicie zmienił podejście do sprawy, deklarując, że koncepcja nie przewiduje żadnych płotów. W ich miejsce pojawi się dużo przestrzeni, terenów rekreacyjnych. Kiedy ruszą prace, jeszcze nie wiadomo.

Dodaj komentarz